Giới thiệu

Bác sĩ Nakazono Kenichi hiện đang là Giám đốc Trung tâm PHCN thuộc tập đoàn Y tế EMS.

Chuyên khoa chính

  • Chuyên gia tư vấn kỹ thuật trị liệu
  • Vật lý trị liệu
Nakazono Kenichi
Kỹ thuật viên

hoạt động
tại trung tâm

Đặt lịch tư vấn ngay