Giới thiệu

Kỹ thuật viên Nguyễn Thái Thuỵ đã có nhiều năm kinh nghiệm về Vật lý trị liệu và hiện đang công tác tại Myrehab – Matsuoka. 

Học vấn

  • Chuyên ngành Vật lý tri liệu, Phục hồi chức năng

Kinh nghiệm

Hơn 5 năm
  • 2017 – nay: Kỹ thuật viên

Chuyên khoa chính

  • Vật lý trị liệu
  • Phục hồi chức năng
Kỹ thuật viên

hoạt động
tại trung tâm

Đặt lịch tư vấn ngay