Giới thiệu

Học vấn

  • 2017: Tốt nghiệp Chuyên ngành phục hồi chức năng tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Kinh nghiệm

Hơn 5 năm
  • 2022 – nay: Kỹ thuật viên tại MYREHAB – MATSUOKA
  • 2017 – 2022: Kỹ thuật viên tại Trung tâm PHCN ICCARE; IRC

Chứng chỉ

  • 2022: Chứng chỉ “Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện” tại Viện Khoa học Quản lý Y tế
  • 2023: Chứng chỉ Dẫn lưu bạch huyết và Liệu pháp giảm phù toàn diện

Thế mạnh

  • Vận động trị liệu
  • PHCN, chăm sóc hệ bạch mạch

Chuyên khoa chính

  • Vật lý trị liệu
  • Phục hồi chức năng
Kỹ thuật viên

hoạt động
tại trung tâm

Đặt lịch tư vấn ngay