Giới thiệu

BS CKII. Nguyễn Thị Ngọc Lan đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cơ xương khớp và Phục hồi chức năng. Bà nguyên là Bác sĩ chuyên khoa Phục hồi chức năng và Nội thần kinh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

BS CKII. Nguyễn Thị Ngọc Lan hiện là bác sĩ phụ trách chuyên môn phòng khám tại Myrehab – Matsuoka.

Học vấn

 • 2006: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2 tại Học viện Quân Y.
 • 1994: Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1 tại Học viện Quân Y.
 • 1989: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Học viện Quân Y

Kinh nghiệm

hơn 30 năm
 • 2022 – nay: Bác sĩ phụ trách chuyên môn tại MYREHAB -MATSUOKA
 • 2008 – 2020: Bác sĩ khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • 2000 – 2007: Bác sĩ khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • 1994 – 2000: Bác sĩ khoa Phục hồi chức năng, Bệnh xá Bộ Quốc Phòng
 • 1988 – 1992: Bác sĩ Nội khoa, Bộ Tổng tham mưu

Chuyên khoa chính

 • Phục hồi chức năng

Chuyên môn khác

 • Bệnh lý cơ – xương – khớp
 • PHCN đa chấn thương
 • PHCN thần kinh
BS CKII.

hoạt động
tại trung tâm

Đặt lịch tư vấn ngay

Bài viết tham vấn